Aquamar UV-deken

De Aquamar UV-deken biedt een veilige en effectieve oplossing voor het bestrijden van micro-organismen in de lucht van bijvoorbeeld tuinbouwkassen voor de bloementeelt, stallen, verwerkingsruimtes, inpakstations, koelcellen en opslagruimtes.

Klik hier voor uitgebreide informatie

...techniek...

UV-ionisatietechniek. Dit tast de DNA-structuur van micro-organismen dusdanig aan dat direct eliminatie optreedt en vermenigvuldiging niet langer mogelijk is.

Parabolische lamellen creëren een uitermate effectieve zone waarin een zeer hoge afdoding van micro-organismen wordt gerealiseerd. Ook maakt dit het systeem veilig voor medewerkers én bijvoorbeeld biologische bestrijders als wespen, bijen en andere insecten.

 

...positionering...

Bovenin de ruimte, iets onder het dak. Zo  wordt optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke luchtstromen, en is er geen direct contact tussen de UV-ionisatie energie en bijvoorbeeld de teelt of medewerkers.

 

...aantal...

8 tot 10 UV-dekens per hectare of één UV-deken per 1600 m2. De systemen draaien continu voor de meest effectieve afdoding van micro-organismen.

...praktijkvoorbeeld...   

UV-deken inregeltrajectOp vijf punten zijn in dit voorbeeld monsters genomen. De blauwe kolommen zijn de resultaten als het systeem uit staat. De rode kolommen zijn de resultaten als het systeem aan staat. Duidelijk is dat op 4 meetpunten een zeer hoge reductie van micro-organismen wordt gerealiseerd. Op meetpunt E wordt geen effectiviteit waargenomen. Op dit punt zal aanpassing van de positionering van de UV-deken nodig zijn.