Aquamar UV-deken

De Aquamar UV-deken biedt een veilige effectieve oplossing voor het bestrijden van micro-organismen in de lucht van bijvoorbeeld tuinbouwkassen voor de bloementeelt, stallen, verwerkingsruimtes, inpakstations, koelcellen en opslagruimtes.

Probleem

Ziekteverwekkende micro-organismen in de lucht vormen een belangrijke bedreiging voor planten in de glastuinbouw of bijvoorbeeld de hygiëne in opslagruimtes en voedselverwerkende bedrijven. Via openstaande ramen en deuren dringen ze de ruimtes binnen en tasten materialen aan en bijvoorbeeld planten in tuinbouwkassen. Ook besmette planten kunnen sporen uitstoten. Conventionele behandeltechnieken in de tuinbouw richten zich op het doden van micro-organismen op de plant en/of de versterking van de plant. Deze technieken hebben weinig of geen effect op sporen in de lucht, de belangrijkste besmettingsbron. De Aquamar UV-deken zorgt juist voor een hoge luchtkwaliteit en een flinke reductie van sporen in de lucht.

Aquamar UV-deken

De Aquamar UV-deken werkt op basis van UV-ionisatietechniek. UV-ionisatie wordt wereldwijd succesvol ingezet om micro-organismen te doden in lucht, water en op oppervlakken. De energie van een UV-ionisatie lamp tast de DNA-structuur van micro-organismen dusdanig aan dat direct eliminatie optreedt. Ook vermenigvuldiging is na behandeling met UV-ionisatie niet langer mogelijk. De Aquamar UV-deken bestaat uit een unit die boven in de ruimte wordt geplaatst. Hierdoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke luchtstromen in de die ruimte. In de unit bevinden zich, afhankelijk van de benodigde capaciteit, enkele hoogwaardige ioniserende UV lampen. Door gebruik te maken van parabolische lamellen ontstaat een uitermate effectieve zone waarin een zeer hoge afdoding van micro-organismen wordt gerealiseerd. De uitgekiende parabolische structuur van de Aquamar UV-deken maakt het mogelijk het systeem veilig te gebruiken in een omgeving met medewerkers én biologische bestrijders als wespen, bijen en andere insecten.

Toevoeging aan de bestrijdingsmogelijkheden

De Aquamar UV-deken is een effectieve toevoeging aan reeds bestaande maatregelen, omdat het de lucht ontdoet van ziekte veroorzakende micro-organismen. Het systeem helpt dus te voorkomen dat er overdracht plaatsvindt van ziekteveroorzakende micro-organismen in de lucht.

Positionering

De Aquamar UV-deken hangt bovenin de ruimte, iets onder het dak. Op deze plaats wordt optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke luchtstromen, en is er geen direct contact tussen de UV-ionisatie energie en bijvoorbeeld de teelt of medewerkers. Voor de hoogste effectiviteit zijn 8 tot 10 UV-dekens per hectare benodigd (afhankelijk van de afmetingen van de kas) of één UV-deken per 1600 m2. In een optimale setting draaien de systemen continu voor de meest effectieve afdoding van micro-organismen. Indien de natuurlijke luchtstroom niet aanwezig is of (tijdelijk) geblokkeerd wordt bevelen wij u aan dit met ons te overleggen.

Testen

De Aquamar UV-deken is uitgebreid getest onder diverse omstandigheden. Gebleken is dat een hoge effectiviteit in bijna alle gevallen gerealiseerd kan worden. Belangrijk is dat het inregel- en meettraject goed verloopt. Een traject kan als volgt verlopen:
  1. Visuele inspectie kas. Vaststellen locaties Aquamar UV-dekens.
  2. Nul-situatie meten
  3. Berekenen benodigde UV-capaciteit
  4. Aanbrengen Aquamar UV-dekens
  5. Gedurende enkele dagen effectiviteit meten
  6. Rapportage:
    1. Handvaten voor verhoging effectiviteit
    2. Aanpassing positionering Aquamar UV-dekens

Praktijkvoorbeeld

Op vijf punten zijn in dit voorbeeld monsters genomen. De blauwe kolommen zijn de resultaten als het systeem uit staat. De rode kolommen zijn de resultaten als het systeem aan staat. Duidelijk is dat op 4 meetpunten een zeer hoge reductie van micro-organismen wordt gerealiseerd. Op meetpunt E wordt geen effectiviteit waargenomen. Op dit punt zal aanpassing van de positionering van de UV-deken nodig zijn.

Spuiten GBM

Tijdens het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen is het verstandig de UV-dekens 5 uur van te voren uit te schakelen en na het spuiten nog 5 uur uitgeschakeld laten. Anders kunnen de gewasbeschermingsmiddelen een verminderde werking hebben waardoor schade kan ontstaan.